کاربری تجاری ، املاک تجاری تهران ، خرید ملک تجاری تهران ، فروش ملک تجاری تهران


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

کاربری تجاری
نمایش لیست فروشندگان ملک تجاري که توسط پیامک درخواست ارسال نموده اند
تاریخ ثبت 1394-06-24
متراژ 10 عمر بنا 15 کاربری تجاری
شهر تهران منطقه شهرداری 2
قیمت فروش 75000000
تاریخ ثبت 1394-06-23
متراژ 50 عمر بنا 3 کاربری تجاری
شهر تهران منطقه شهرداری 12
قیمت فروش 500000000
تاریخ ثبت 1394-06-18
متراژ 42 عمر بنا 10 کاربری تجاری
شهر تهران منطقه شهرداری 4
قیمت فروش 600000000
تاریخ ثبت 1394-06-18
متراژ 44 عمر بنا 2 کاربری تجاری
شهر تهران منطقه شهرداری 4
قیمت فروش 1000000000
تاریخ ثبت 1394-06-17
متراژ 6 عمر بنا 6 کاربری تجاری
شهر تهران منطقه شهرداری 8
قیمت فروش 90000000
تاریخ ثبت 1394-02-15
متراژ 102 عمر بنا 5 کاربری تجاری
شهر تهران منطقه شهرداری 6
قیمت فروش 150000000
تاریخ ثبت 1393-12-13
متراژ 550 عمر بنا کاربری تجاری
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 140000000000
نمایش لیست خریداران ملک تجاري که توسط پیامک درخواست ارسال نموده اند
نمایش لیست مالکین ملک تجاري که توسط پیامک درخواست ارسال نموده اند
نمایش لیست مستاجرین ملک تجاري که توسط پیامک درخواست ارسال نموده اند
نمایش لیست سایر املاک با کاربری تجاري

ملک تجاری تهران

Push 2 Check