کاربری اداری ، املاک اداری تهران ، خرید ملک اداری تهران ، فروش ملک اداری تهران


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

کاربری اداری
نمايش ليست فروشندگان ملک اداري که توسط پيامک درخواست ارسال نموده اند
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 55 عمر بنا 8 کاربري اداري
شهر تهران منطقه شهرداري 6
قيمت فروش 400000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 65 عمر بنا 1 کاربري اداري
شهر تهران منطقه شهرداري 12
قيمت فروش 150000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 65 عمر بنا 1 کاربري اداري
شهر تهران منطقه شهرداري 12
قيمت فروش 250000000
نمايش ليست خريداران ملک اداري که توسط پيامک درخواست ارسال نموده اند
نمايش ليست مالکين ملک اداري که توسط پيامک درخواست ارسال نموده اند
نمايش ليست مستاجرين ملک اداري که توسط پيامک درخواست ارسال نموده اند
نمایش لیست سایر املاک با کاربری اداري

ملک اداری تهران

Push 2 Check