املاک منطقه 12 تهران ، فروش ملک منطقه 12 تهران ، خرید ملک منطقه 12 ، آپارتمان منطقه 12


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

منطقه 12 شهرداري

املاک منطقه 12 شهرداري تهران

تاريخ ثبت 1394-06-23
متراژ 50 عمر بنا 3 کاربري تجاري
شهر تهران منطقه شهرداري 12
قيمت فروش 500000000
تاريخ ثبت 1394-06-23
متراژ 56 عمر بنا 5 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 12
قيمت فروش 135000000
تاريخ ثبت 1394-06-19
متراژ 67 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 12
قيمت فروش 140000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 60 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 12
قيمت فروش 320000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 65 عمر بنا 1 کاربري اداري
شهر تهران منطقه شهرداري 12
قيمت فروش 150000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 65 عمر بنا 1 کاربري اداري
شهر تهران منطقه شهرداري 12
قيمت فروش 250000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 64 عمر بنا 3 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 12
قيمت فروش 190000000

املاک منطقه 12

Push 2 Check