املاک منطقه 13 تهران ، فروش ملک منطقه 13 تهران ، خرید ملک منطقه 13 ، آپارتمان منطقه 13


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

منطقه 13 شهرداري

املاک منطقه 13 شهرداري تهران

تاريخ ثبت 1394-06-19
متراژ 372 عمر بنا 40 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 13
قيمت فروش 5500000000
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 60 عمر بنا 6 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 13
قيمت فروش 225000000
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 55 عمر بنا 6 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 13
قيمت فروش 202000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 170 عمر بنا 13 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 13
قيمت فروش 680000000
تاريخ ثبت 1394-02-20
متراژ 50 عمر بنا 15 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 13
قيمت فروش 130000000
تاريخ ثبت 1394-02-20
متراژ 110 عمر بنا 10 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 13
قيمت فروش 4000000

املاک منطقه 13

Push 2 Check