املاک منطقه 1 تهران ، ملک منطقه یک تهران ، فروش ملک منطقه 1 تهران ، خرید ملک منطقه 1 ، آپارتمان منطقه 1


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

منطقه 1 شهرداری

املاک منطقه 1 شهرداري تهران

تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 166 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 580000000
تاریخ ثبت 1394-06-19
متراژ 95 عمر بنا 7 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 570000000
تاریخ ثبت 1394-06-19
متراژ 100 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 600000000
تاریخ ثبت 1394-06-19
متراژ 100 عمر بنا 8 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 800000000
تاریخ ثبت 1394-06-19
متراژ 130 عمر بنا 5 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 1170000000
تاریخ ثبت 1394-06-18
متراژ 100 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 700000000
تاریخ ثبت 1394-06-18
متراژ 100 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 6000000
تاریخ ثبت 1394-06-18
متراژ 87 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 391000000
تاریخ ثبت 1394-06-17
متراژ 81 عمر بنا 13 کاربری موقعیت اداری
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 720000000
تاریخ ثبت 1394-06-17
متراژ 80 عمر بنا 5 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 420000000
تاریخ ثبت 1394-05-17
متراژ 160 عمر بنا 2 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 1040000000
تاریخ ثبت 1393-12-13
متراژ 550 عمر بنا کاربری تجاری
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 140000000000
تاریخ ثبت 1393-12-12
متراژ 120 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 410000000

املاک منطقه 1

Push 2 Check