املاک منطقه 22 تهران ، فروش ملک منطقه 22 تهران ، خرید ملک منطقه 22 ، آپارتمان منطقه 22


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

منطقه 22 شهرداري

املاک منطقه 22 شهرداري تهران

تاريخ ثبت 1394-06-23
متراژ 106 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 22
قيمت فروش 350000000
تاريخ ثبت 1394-06-22
متراژ 80 عمر بنا 6 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 22
قيمت فروش 260000000
تاريخ ثبت 1394-06-19
متراژ 102 عمر بنا 2 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 22
قيمت فروش 460000000
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 125 عمر بنا 8 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 22
قيمت فروش 337000000
تاريخ ثبت 1394-02-20
متراژ 63 عمر بنا 13 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 22
قيمت فروش 220000000

املاک منطقه 22

Push 2 Check