املاک منطقه 2 تهران ، فروش ملک منطقه 2 تهران ، خرید ملک منطقه 2 ، آپارتمان منطقه 2


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

منطقه 2 شهرداري

املاک منطقه 2 شهرداري تهران

تاريخ ثبت 1394-06-24
متراژ 10 عمر بنا 15 کاربري تجاري
شهر تهران منطقه شهرداري 2
قيمت فروش 75000000
تاريخ ثبت 1394-06-22
متراژ 140 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 2
قيمت فروش 1050000000
تاريخ ثبت 1394-06-22
متراژ 79 عمر بنا 5 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 2
قيمت فروش 500000000
تاريخ ثبت 1394-06-20
متراژ 55 عمر بنا 10 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 2
قيمت فروش 245000000
تاريخ ثبت 1394-06-19
متراژ 95 عمر بنا 17 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 2
قيمت فروش 430000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 105 عمر بنا 20 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 2
قيمت فروش 1000000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 100 عمر بنا 17 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 2
قيمت فروش 470000000
تاريخ ثبت 1394-02-22
متراژ 51 عمر بنا 14 کاربري موقعيت اداري
شهر تهران منطقه شهرداري 2
قيمت فروش 490000000

Push 2 Check