املاک منطقه 5 تهران ، فروش ملک منطقه 5 تهران ، خرید ملک منطقه 5 ، آپارتمان منطقه 5


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

منطقه 5 شهرداري

املاک منطقه 5 شهرداري تهران

تاريخ ثبت 1394-06-23
متراژ 114 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 820000000
تاريخ ثبت 1394-06-22
متراژ 120 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 576000000
تاريخ ثبت 1394-06-22
متراژ 62 عمر بنا 15 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 235000000
تاريخ ثبت 1394-06-22
متراژ 100 عمر بنا 10 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 390000000
تاريخ ثبت 1394-06-20
متراژ 67 عمر بنا 14 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 250000000
تاريخ ثبت 1394-06-19
متراژ 74 عمر بنا 15 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 260000000
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 62 عمر بنا 13 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 245000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 98 عمر بنا 12 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 340000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 62 عمر بنا 12 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 225000000
تاريخ ثبت 1394-05-18
متراژ 86 عمر بنا 11 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 430000000
تاريخ ثبت 1394-05-05
متراژ 74 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 518000000
تاريخ ثبت 1394-04-29
متراژ 74 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 7000000
تاريخ ثبت 1394-02-20
متراژ 1000 عمر بنا 25 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 10000000000
تاريخ ثبت 1394-02-20
متراژ 74 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 5
قيمت فروش 520000000

املاک منطقه 5

Push 2 Check