املاک منطقه 8 تهران ، فروش ملک منطقه 8 تهران ، خرید ملک منطقه 8 ، آپارتمان منطقه 8


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

منطقه 8 شهرداري

املاک منطقه 8 شهرداري تهران

تاريخ ثبت 1394-06-24
متراژ 65 عمر بنا 6 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 8
قيمت فروش 185000000
تاريخ ثبت 1394-06-22
متراژ 90 عمر بنا 6 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 8
قيمت فروش 420000000
تاريخ ثبت 1394-06-19
متراژ 65 عمر بنا 6 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 8
قيمت فروش 194000000
تاريخ ثبت 1394-06-19
متراژ 186 عمر بنا 45 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 8
قيمت فروش 850000000
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 50 عمر بنا 13 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 8
قيمت فروش 50000000
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 73 عمر بنا 4 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 8
قيمت فروش 260000000
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 107 عمر بنا 18 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 8
قيمت فروش 860000000
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 70 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 8
قيمت فروش 269000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 113 عمر بنا 50 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 8
قيمت فروش 450000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 6 عمر بنا 6 کاربري تجاري
شهر تهران منطقه شهرداري 8
قيمت فروش 90000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 65 عمر بنا 6 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 8
قيمت فروش 194000000
تاريخ ثبت 1394-01-24
متراژ 120 عمر بنا 12 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 8
قيمت فروش 252000000

املاک منطقه 8

Push 2 Check