تحولات 8 ماه گذشته بازار مسکن از نگاه بانک مرکزی - اخبار املاک ، اخبار مسکن ، اخبار ساختمان ، اخبار وام مسکن ، اخبار قیمت املاک


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار
سرویس خبری پلاک 20

در 8 ماه گذشته، تعداد معاملات و قیمت مسکن کاهش یافت / کدام مناطق کمترین و بیشترین معاملات را داشتند؟

اقتصاد > مسکن - بانک مرکزی اعلام کرد در 8 ماهه نخست امسال معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 16.1 درصد کاهش داشته و متوسط قیمت واحدهای مسکونی نیز با افت 1.1 درصدی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ١٣٩٤که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش در آبان ماه سال ١٣٩٤، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 12056 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.4 و 6.7 درصد افزایش نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 38.5 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 2  درصد کاهش همراه بوده است.

در آبان ماه سال ١٣٩٤ از میان مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 75.7 میلیون ریال به منطقه ١ و کمترین آن با 20.2 میلیون ریال به منطقه ١٨ تعلق داشته است.

بانک مرکزی در ادامه این گزارش اعلام می‌کند که تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهرانبوده و لذا نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم بهمعاملات مسکن سایر مناطق شهریو نیزتحولات رونق و رکود در حوزه ساخت و سازنمی باشد.

حجم معاملات مسکن

در آبان ماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 12.1 هـزار واحـد مسـکونیرسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد   افـزایش نشـان مـیدهـد. بررسـی توزیـع تعـداد واحـدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای نوسـاز تـا 5 سـال ساخت با سهم 55.3 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصـاص   داده  انـد. سـهم مزبور در مقایسه با آبانماه سال 1393، 1.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان  ماه سال 1394 حاکی از آن است که از میان مناطق ٢٢ گانه شهر تهران، منطقه5 با سهم 14 درصدی از کـل معـاملات، بیشـترین تعـداد قراردادهـای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ٤، ٢ و ١٥ بـه ترتیـب بـا سـهم 9.7، 8.1 و 6.8 درصـدی در رتبه های بعدی قرار   گرفته اند. شایان ذکر است 68.2 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ٥، ٤، ٢، ١٥، ١٤، 10 ، ٨، ١، ٧ و ١١) بـوده و ١٢ منطقـه دیگـرتنها 31.8 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

در آبان  ماه سال ١٣٩٤، متوسط قیمت یـک متـر مربـع زیربنـای واحـد مسـکونی معاملـه شـده از طریـق     بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 38.5 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیـب 1.9 و 2 درصد کاهش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بـه منطقه ٦ (معادل 2.9 درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ١٦ (معادل 5.7 درصد) تعلق دارد.

در آبان ماه سال ١٣٩٤ از ميان مناطق ٢٢ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل٧٥.7 ميليون ريال به منطقه ١ و کمترين آن با 20.2 ميليون ريال به منطقه ٨ تعلق داشته است.

تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در هشت ماهه نخست سال ١٣٩٤

در هشت ماهه نخست سال ١٣٩٤، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 96.2 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 16.1 درصد کاهش نشان  میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی  معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 38.7 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.1 درصدی مواجه بوده است.

تحولات اجاره بهای مسکن

درآبان  ماه سال ١٣٩٤ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال  قبل به ترتیب 10.8 و 11.9 درصد رشد نشان میدهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یکساله تنظیم میگردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مینماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصـی و غیرشخصـی) درمحاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100 =1390 ) معادل 28.4 درصد میباشد.

مروری بر تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در آبان  ماه سال ١٣٩٤ حاکی از افزایش 6.7 درصدی تعداد معاملات وکاهش 2 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. همچنین حجم معاملات در  آبانماه  سالجاری نسبت به ماه قبل از افزایش 4.4 درصدی برخوردار بوده است که این امر حاکی از استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن می باشد.   

در مجموع ثبات نسبی  قیمتها در بازار مسکن طی دوسال اخیر، فرصت مناسبی برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم نموده است. همچنین با توجه به کاهش نااطمینانی های متصور در فضای اقتصاد کلان و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها،  تداوم بهبود حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتی دور از انتظار نخواهد بود.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آبان ماه سال ١٣٩٤ نیز موید روند متناسب اجاره بها با تحـولات نـرخ تورم است به طوری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبـل به ترتیب 10.8 و 11.9 درصد رشد نشان می دهد.

ساير شاخص هاي آماري بازار معاملات مسکن

  توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکونی

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آبان ماه سال ١٣٩٤ حاکي از آن است که در شهر تهران دامنه قيمتي " ٢٥ الي ٣٠ " ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم ١٤.1 درصد بيشترين سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتي " ٢٠ الي ٢٥ " و " ٣٠ تا35 "  ميليون ريال به ترتيب با سهم 13.6 و 13.0 درصد، در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در اين ماه توزيع حجم معاملات به گونه اي بوده است 60.9 درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از ميانگين قيمت هرمتر مربع واحد مسکوني (38.5 میلیون ریال) معامله شده است.

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -٢

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در آبان ماه سال ١٣٩٤ نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي " ٦٠ تا ٧٠ " متر 15.9 درصد اختصاص داشته است.

واحدهاي داراي زيربناي " ٥٠ تا ٦٠ " و " ٧٠ تا ٨٠ " متر مربع به ترتيب با سهم15.6 و 13.6 درصدی در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از ٨٠ متر مربع، 57.0 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

 

منبع:خبرآنلاین
تاریخ:1394/09/09

سرتيتر خبر ها

ارسال دیدگاه

نام :
آدرس ايميل :
شرح دیدگاه :
   
ارسال شده توسط:پلاک20
تاریخ:1394/04/11 10:23
بخش دیدگاه خبری پلاک 20 جهت دریافت نظرات شما کاربران گرامی راه اندازی گردید. لطفا جهت تکمیل بخش خبری دیدگاه های خود را برای ما ارسال بفرمائید

Push 2 Check