آمار گرانترین املاک معامله شده در ماه مرداد اعلام شد - اخبار املاک ، اخبار مسکن ، اخبار ساختمان ، اخبار وام مسکن ، اخبار قیمت املاک


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار
سرویس خبری پلاک 20

طبق آمار بانک مرکزی و سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور قیمت مسکن در مرداد ماه کاهش یافته و تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران نیز به رقم 13.1 هزار واحد مسکونی بالغ گردید.

در مرداد ماه سال 1394، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 38.5 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.3 و 2.8 درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 13.1 هزار واحد مسکوني رسيدکه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب11.6 و 3.2 درصد رشد نشان مي دهد.

در مردادماه سال ١٣٩٤ از ميان مناطق ٢٢ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای مسکوني معامله شده معادل76.7 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 20.2 ميليون ريال به منطقه ١٨ تعلق داشته است.

بررسي تحولات قيمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال ١٣٩٤ نشان مي دهد، متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران با 2.8 درصد کاهش نسبت به مرداد ماه سال قبل به 38.5 میلیون ریال رسید.

در این ماه تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران نیز به رقم 13.1 هزار واحد مسکونی بالغ گردید.

در شرايطي که حجم معاملات واحدهاي مسکوني شهر تهران در چهار ماهه اول سال جاري با کاهش عملکرد 25.8 درصدي نسبت به دوره مشابه قبل مواجه بود، اين شاخص در مرداد ماه سال جاري با بهبود عملکرد همراه گرديد، به نحوي که تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران در اين ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب رشد 11.6 و 3.2 درصدي را نشا ن مي دهد.

با عنايت به کاهش نا اطميناني هاي موجود در فضاي اقتصاد کلان در نتيجه گشايش هاي حاصله در تعاملات بين المللي کشور و نيز تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار در کمک به تسهيل اعتباري بخش مسکن و ارتقاء قدرت خريد مسکن خانوارها(رفع محدوديت اعطاي تسهيلات خريد توسط ساير بانکها و همچنين تاسيس حساب صندوق پس انداز مسکن يکم بانک مسکن)، تداوم بهبود معاملات بازار مسکن در ماه هاي آتي دور از انتظار نمي باشد.

در مردادماه سال ١٣٩٤ شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.2 و 12.9 درصد رشد نشان ميدهد. نرخ رشد اجاره بها طي ماه هاي اخير، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشي برخوردار بوده است.

١- حجم معاملات مسکن

در مردادماه سال ١٣٩٤، تعداد معاملات آپارتما نهاي مسکوني شهر تهران به 13.1 هزار واحد مسکوني رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 3.2 درصد افزايش نشان ميدهد.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در مردادماه سال ١٣٩٤ حاکي از آن است که واحدهاي نوساز تا ٥ سال ساخت با سهم 52.8 درصد بیشترین حجم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

سهم مزبور در مقایسه با مرداد ماه سال 1393، 2.7 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال ١٣٩٤ حاکي از آن است که از ميان مناطق ٢٢ گانه شهر تهران، منطقه ٥ با سهم 13.0 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است .همچنين مناطق ٤، 2 و 15 به ترتیب با سهم 9.3 ، 7.9 و 6.2 درصدی در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.

شايان ذکر است 68.0 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب مناطق 5، 4، 2،15، 10، 14، 8،7،1،18 ) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 32.0 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

٢- تحولات قيمت مسکن

در مردادماه سال ١٣٩٤ ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 38.5 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.3 و 2.8 درصد کاهش نشان ميدهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 19 (معادل 0.3 درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 22(معادل 6.3 درصد) تعلق دارد.

در مردادماه سال ١٣٩٤ از ميان مناطق ٢٢ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع معادل 76.7 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 20.2 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

٣- تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در پنج ماهه نخست سال ١٣٩٤
در پنج ماهه نخست سال ١٣٩٤ ، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 59.7 هزار واحد مسکونی بالغ گردید

که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 20.9 درصد کاهش نشان مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران 38.5 ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.2 درصد کاهش نشان مي دهد.

٤- ساير شاخص هاي آماري بازار معاملات مسکن

1-٤- توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در مردادماه سال ١٣٩٤ حاکي از آن است که در شهر تهران دامنه قيمتي " ٢٥ الي ٣٠ " ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 14.1 درصد بيشترين سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتي " ٢٠ الي ٢٥ " و " ٣٠ تا 35" ميليون ريال به ترتيب با سهم 13.9 و 12.1 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در اين ماه 27.6 درصد از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با قيمت بيش از ٤٥ ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا اختصاص داشته است . شايان ذکر است توزيع حجم معاملات به گونه اي بوده است که در حدود 61.2 درصد واحدهاي مسکوني با قيمت کمتر از ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسکوني( 38.5 ميليون ريال معامله شده اند.


2-4- توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در مردادماه سال ١٣٩٤ نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي " ٦٠ تا ٧٠ " متر مربع معادل 16.5 درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي " ٥٠ تا ٦٠ " و " ٧٠ تا ٨٠ " متر مربع به ترتيب با سهم 15.4 و 12.9 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از ٨٠ متر مربع، 57.4 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

3-4 - توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني

در مردادماه سال ١٣٩٤ توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني با ارزش " ١٠٠ تا ١٣٠ " ميليون تومان با سهم 11.2 درصد در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي داراي ارزش ٨ درصدي در رتبه هاي بعدي "١٣٠ تا ١٦٠ " و "١٦٠ تا ١٩٠ " ميليون تومان نيز به ترتيب با اختصاص سهم 10.8 و 8.5 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مردادماه سال ١٣٩٤ حدود 48.7 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از ٢٢٠ ميليون تومان اختصاص داشته است و 5.9 درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از 980 ميليون تومان داشته اند.

٥- تحولات اجاره بهاي مسکن

بررسي روند تحولات اجارهبها و ترکيب آن(رهن و اجاره) بيانگر تاثيرپذيري مستقيم آن از تغييرات قيمت مسکن و نرخ تورم است. البته دامنه تغييرات قيمت مسکن متاثر از شکاف عرضه و تقاضاي مسکن، هزينه هاي توليد (ساخت) و تقاضاي سفت هبازي است و تحولات در اين بازار با سپري شدن دوره چند ساله رکود بعضا با افزايشهاي شديد قيمتي همراه است، در حاليکه دامنه تحولات اجارهبها، به دليل "ارتباط مستقيم اجاره بهاي مسکن با تقاضاي مصرفي مسکن (مسکن به عنوان سرپناه)، سطح عمومي درآمد مستاجران و فقدان تقاضاي سفته بازي در بخش اجاره مسکن و همچنين التزام طرفين قرارداد اجاره به رعايت مفاد قرارداد در طول دوره اجاره"، شديد نمي باشد؛ بر اين اساس با توجه به محدود بودن تحولات اجاره بها، آثار تغييرات قيمت مسکن با وقفه و به تدريج در بازار اجاره ظاهر ميگردد.

درمردادماه سال ١٣٩٤ شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.2 و 12.9 درصد رشد نشان ميدهد. شاخص اجاره بهاي مسکن تحت تاثير ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالبًا يکساله تنظيم ميگردند و البته تحت تاثير تحولات قيمت مسکن در سالهاي اخير، روند افزايشي خود را ادامه داده است. اثرپذيري روند قيم تهاي بازار اجاره مسکن از سياست هاي کنترل و مهار تورم، زمينه تعديل انتظارات قيمتي و روند رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم را فراهم نموده است. خاطر نشان مينمايد سهم هزينه مسکن(اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي) در محاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي (براساس سال پايه100 =1390) معادل 28.4 درصد می باشد.

منبع:خبر آنلاين
تاریخ:1394/06/12

سرتيتر خبر ها

ارسال دیدگاه

نام :
آدرس ايميل :
شرح دیدگاه :
   
ارسال شده توسط:پلاک20
تاریخ:1394/04/11 10:23
بخش دیدگاه خبری پلاک 20 جهت دریافت نظرات شما کاربران گرامی راه اندازی گردید. لطفا جهت تکمیل بخش خبری دیدگاه های خود را برای ما ارسال بفرمائید

Push 2 Check